Kwaliteit en vakkundige hulp voor een betaalbare prijs!

Kwaliteit en vakkundige hulp voor een betaalbare prijs!

KPS Drukwerk Service | Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

1. Alle aangegeven prijzen, formaten en levertijden zijn onder voorbehoud en worden pas definitief indien u van ons een herbevestiging ontvangt.
2. KPS Drukwerk Service is nimmer aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van een bepaalde opdracht dan wel het behalen van een bepaalde datum.
3. Alle prijzen gelden exclusief btw, vervoers- en rembourskosten.
4. Betaling geschiedt altijd in overleg, onder factuur, rembours of contant bij afhaal van het drukwerk op ons kantoor in Winterswijk.
5. De geplande levertijd geldt af drukkerij, eventuele tijd voor het bezorgen dan wel post opsturen komt dus bij de levertijd.
6. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan bij herdrukken of ten opzichte van eerder, elders besteld drukwerk.
7. Het versturen van materiaal per post of per koerier is niet voor ons risico, schadegevallen dienen rechtstreeks met die partijen door u te worden afgewikkeld. Tevens zijn wij natuurlijk niet verantwoordelijk indien uw post te laat wordt bezorgd.
8. Alle aanbiedingen en bevestigingen zijn onder voorbehoud van inzage van het te drukken ontwerp, na ontvangst van het materiaal behouden wij het recht voor een opdracht te weigeren, dan wel onder gewijzigde specificaties of prijzen alsnog te accepteren.
9. Indien u een bestelling die u heeft gedaan later toch annuleert, of u levert niet of niet tijdig uw drukbare bestanden aan, dan zijn wij gerechtigd u de volle prijs in rekening te brengen, zonder verdere leveringsverplichting.
10. Eventuele klachten uitsluitend schriftelijk binnen 8 dagen na levering. Per geval zullen wij het uiterste doen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, een en ander naar redelijkheid en billijkheid.
11. Voor het overige houdt KPS Drukwerk Service zich zoveel als mogelijk aan de algemene Leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie. Deze zijn gedeponeerd op 8 januari 2002 onder nr. 6/2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Winterswijk, 02 september 2015
KPS Drukwerk Service, Handelscentrum 46, 7102 AL Winterswijk, Gelderland, Achterhoek, online kwaliteits drukwerk bestellen

KPS Drukwerk Service

Handelscentrum 46
7102 AL Winterswijk
Tel.: 0543 522 960

.

Mail: info@kpsdrukwerk.nl
Internet: www.kpsdrukwerk.nl

ontwerp | realisatie: ReclameBureauKamp.nl