Kwaliteit en vakkundige hulp voor een betaalbare prijs!

Kwaliteit en vakkundige hulp voor een betaalbare prijs!

KPS Drukwerk Service | Privacyverklaring

Privacyverklaring

KPS Drukwerk Service, gevestigd aan Handelscentrum 46, 7102AL Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
KPS Drukwerk Service, Handelscentrum 46, 7102AL Winterswijk, telefoon +31 543 522960
A.C.M. Kamp is de Functionaris Gegevensbescherming van KPS Drukwerk Service Hij is te bereiken via email: a.kamp@kpsdrukwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KPS Drukwerk Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.kamp@kpsdrukwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
KPS Drukwerk Service neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KPS Drukwerk Service) tussen zit. KPS Drukwerk Service gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Apple Computers, grafische computerprogramma's, PC voor de online boekhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KPS Drukwerk Service zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KPS Drukwerk Service verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KPS Drukwerk Service gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPS Drukwerk Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid die betrekking hebben op de privacywet. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.kamp@kpsdrukwerk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KPS Drukwerk Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KPS Drukwerk Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via a.kamp@kpsdrukwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KPS Drukwerk Service verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • Functie en titel

Beveiliging
KPS Drukwerk Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ons
contactformulier.
KPS Drukwerk Service, Handelscentrum 46, 7102 AL Winterswijk, Gelderland, Achterhoek, online kwaliteits drukwerk bestellen

KPS Drukwerk Service

Handelscentrum 46
7102 AL Winterswijk
Tel.: 0543 522 960

.

Mail: info@kpsdrukwerk.nl
Internet: www.kpsdrukwerk.nl

ontwerp | realisatie: ReclameBureauKamp.nl