Kwaliteit en vakkundige hulp voor een betaalbare prijs!

Kwaliteit en vakkundige hulp voor een betaalbare prijs!

KPS Drukwerk Service | Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die KPS Drukwerk Service aan de invulling en het beheer van haar website (hierna: de “Website”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) Website word(t/en) regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) Website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. KPS Drukwerk Service garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Op de Website kunnen links naar Website van derden voorkomen. KPS Drukwerk Service is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Website of Websites van derden.

(Intellectuele eigendoms-)rechten
Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de Website voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek en opmaak) en dat door KPS Drukwerk Service wordt uitgezonden (zoals beeld- en geluidsmateriaal en merken) berusten bij KPS Drukwerk Service en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van KPS Drukwerk Service en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op het gebruik van de Website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. De voorwaarden op de Website kunnen te allen tijde door KPS Drukwerk Service worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Kamer van Koophandel
KPS Drukwerk Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer; 09131988

KPS Drukwerk Service, Handelscentrum 46, 7102 AL Winterswijk, Gelderland, Achterhoek, online kwaliteits drukwerk bestellen

KPS Drukwerk Service

Handelscentrum 46
7102 AL Winterswijk
Tel.: 0543 522 960

.

Mail: info@kpsdrukwerk.nl
Internet: www.kpsdrukwerk.nl

ontwerp | realisatie: ReclameBureauKamp.nl